16. เชื่อ

posted on 30 Aug 2011 18:15 by coni3y in life
.. ฉันเชื่อ ..

เชื่อว่าตัวเองยังอดทนได้มากกว่านี้
เชื่อว่าตัวเองยังทำได้ดีกว่านี้
เชื่อว่ามันยังมีอะไรที่แย่กว่านี้
เชื่อว่ายังมีคนที่เจ็บมากกว่าเรา
เชื่อว่านี่ยังไม่ที่สุด
เชื่อว่าหลังฝน ฟ้าจะใส
เชื่อว่าล้มแล้วก็ยังลุกได้
เชื่อว่ามันไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงเกินไป
เชื่อว่าแค่นี้ยังจิ๊บๆ
เชื่อว่าตัวเองเข้มแข็งพอ
เชื่อว่าเมื่อผ่านไปอะไรจะดีขึ้น
เชื่อว่ามีใครหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอ
เชื่อว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
เชื่อว่าเมื่อเศร้า ยังมีคนที่เศร้ากว่า
เชื่อว่าเมื่อเจ็บ ยังมีคนที่เจ็บกว่า
เชื่อว่าถ้าทำสำเร็จคนเหล่านั้นคงภูมิใจในตัวเรา
เชื่อว่าเราจะทำให้คนเหล่านั้นมีความสุขได้
เชื่อว่าซักวันต้องเป็นวันของเรา

เชื่อ ... ในตัวเอง
 
 

Comment

Comment:

Tweet

เชื่อว่าเธอเศร้า ยังมีเราอยู่ข้างๆเสมอ

#1 By BlackGato on 2011-08-31 18:41


x x x